Opis enoslednic

BIKE PARK

Enoslednici in flow trail smo poimenovali po nekdanjih kmečkih pripomočkih iz naših krajev, opise je prispeval Zdravko Čemažar.

Enoslednica 1 - Vaznkaš
Eno glavnih in najbolj uporabnih orodij na kmetijah in manjših bajtarijah v naših krajih do nekje leta 1960 je bil takoimenovani Vaznkaš. Lahko je bil vprežen ali pa samotežen. Prvo pomeni, da se je vanj vpreglo živino (konja ali vola), drugo pa, da ga je vlekel človek. Vprežni je sestavljen iz delov ogrodja, velik povprečno 170 x 80cm, s prečno osjo, ki je bila običajno lesena z dvemi lesenimi kolesi. Vzdolž je bil speljan lesen nosilec, ki je bil s prednje strani okrogle oblike kamor so se montirale ojnice, kasr je omogočilo obojestransko kipanje. V ogrodje so bile navrtane luknje, v katere se je v zaporedju vstavilo ploščate količke. Mednje se je vpletlo okroglo protje. Protje je drobno okroglo šibje, običajno leskovo ali bukovo, nekateri pa so opletli s soroboto, kar pa je bilo manj vzdržljivo. Vaznkaš se je uporabljal za prevoz manjših tovorov, še posebno je bil uporaben za prevoz gnoja ali zemlje, ker ka je bilo enostavno spraznit. Vaznkaš se je poleg omenjenega uporabljal še za prevoz manjše živine na sejem, prevoz žita v mlin ipd.

Enoslednica 2 - Vlakavc
Vlakavc je bilo vprežno vozilo, lahko bi rekli posebno prevozno sredstvo v naših koncih. Osnova vozila je lesena ali železna osovina z lesenima kolesoma, z vrtljivima ali fiksnima ojnicama. V nosilni del kanca je imel fiksirani ob vsakem kolesu eno vlako dolgo cca. 3m, na zadnjem delu pa so bile vlake fiksirane s t.i. prečnim vaplenom, ki je imel s spodnje strani dve sidri, fiksirani v vlake, kar je omogočalo želen razkorak med vlakami.Kanc in t.i. vaplen sta imela z vsake strani še po eno ločico, na katere se je nasadilo lojtrnice, da je nastal prostor za nakladanje tovora. Vlake so narejene običajno iz usahlih smrek debeline 10 do 12cm, ki so imele zraven še del korenine, kar je prevozu omogočalo boljše zaviranje po strmih klancih in obenem večjo življensko dobo. Bistvo vlakavca je v tem, da sama konstrukcija omogoča bolj varen prevoz po strmih klancih. Vlakavc se je uporabljal predvsem za prevoz sena iz senožeti, nekateri pa so ga uporabljali tudi za prevoz drv in dračja iz bolj strmih pobočij.

Flow trail - Snežet
Snežet pomeni gorsko površino, kjer se je enkrat letno kosilo seno. Pravilno slovensko se ji reče senožet. Že samo ime pove, da so seno želi...Včasih, ko je bilo na podeželju dovolj delovne sile, se je v bližini domov ves kolikor toliko dostopen svet obdelovalo in sadilo razne kulture za hrano, tako, da so morali seno za prehrano živine pripraviti v manj dostopnih krajih v hribih. Če se ni dalo kositi s koso so pa s srpom obželi. Zato ime senožet.Vse pravice pridržane.
Hotel Cerkno d.o.o., 2015.